لیست 5


 محمد حاج رسولی ها در چهل و چهارمین گردهمایی مدیران آب کشور با اشاره به دیدار اخیر هیئت دولت با مقام معظم رهبری اظهار داشت: پس از  این دیدار وزیر نیرو منویات و فرامین مقام معظم رهبری را به  شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو منتقل کرد و بلافاصله کارگروهی در این زمینه به منظور اجرای هرچه بهتر این فرامین تشکیل شد.

وی با بیان فرازهایی از فرامین و منویات مقام معظم رهبری افزود: همه مدیران عامل شرکت های آب منطقه ای باید تلاش کنند که این فرامین را در سطوح مختلف شرکت منتقل کنند تا با سرلوحه قرار دادن آن بتوان از چالش های پیش رو عبور کرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: نحوه تدوین گزارش سازگاری با کم آبی به استان ها ابلاغ شده است  و امیدواریم شرکت ها در تعانمل با سایر نهادهای مرتبط و با توجه به شرایط اقلیمی برنامه سازگاری با کم آبی را در مهلت تعیین شده ارسال کنند.

وی با اشاره به انتخاب مدیران عامل شرکت های آب منطقه ای به روش فراخوان گفت: مدیری که می خواهد مسئولیتی را قبول کند باید از جایگاه خود و چارچوب این مسئولیت به طور کامل آگاهی داشته باشد و فراخوان باعث می شود که داوطلبان پیرامون مسئولیت خود تفکر بیشتری داشته باشند.

حاج رسولی ها با تاکید بر اینکه  در این فرایند مدیران قوی و قابل برای مدیریت شرکت ها انتخاب می شوند گفت: پیش از این روش  گزینش برخی مدیران توانمند ناشناخته باقی می ماندند که اکنون فرصت شناسایی بهترین نیروها وجود دارد ودر مجموع برآیند این روش مثبت و به نفع بخش آب کشور است.

شایان ذکر است در جلسه بعد از ظهر گردهمایی آقای نوازنی مدیر کل دفتر منابع انسانی گزارشی تحت عنوان تبیین شرایط نیروی انسانی شرکت ها ارائه کرد .سپس الزامات و ضرورت های اجرای تکالیف ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط آقای مهدوی فر مدیر کل دفتر فناوری ، توسعه مدیریت و تحول اداری ارائه شد.

گزارش برنامه های صیانت از منابع آب شرب در شرایط اضطراری توسط مشاور دفتر حفاظت و منابع آب ، تشریح تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۷ توسط مهندس ذیحجه زاده مدیر کل دفتر برنامه ریزی تلفیقی و از دیگر برنامه های گردهمایی بود.

در پایان این گردهمایی هر یک از مدیران عامل شرکت های آب منطقه ای  و مدیران ستادی گزارش ها و چالش های  موجود را بیان کرده و راه های برون رفت از این چالش ها را احصا کردند.

 

    

درباره : لیتری