جنگ با راکت برای المپیکی شدن

جنگ با راکت برای المپیکی شدن
عضو تیم ملی تنیس روی میز بانوان: همه تمرینات آماده سازی ام را برای گرفتن جواز صعود به المپیک دنبال می‌کنم.
منبع خبر : iribnews.ir