حاج قاسم در جبهه فرهنگ

حاج قاسم در جبهه فرهنگ
شهید سردار سلیمانی علاوه بر جبهه‌های نبرد، جبهه‌های فرهنگی را هم خالی نگذاشت.
منبع خبر : iribnews.ir