حاج قاسم؛ چهره‌ای امنیت ساز در منطقه

حاج قاسم؛ چهره‌ای امنیت ساز در منطقه
رئیس قوه قضاییه: "حاج قاسمِ شهید" سردار مبارزه با تروریسم و چهره‌ای امنیت ساز در منطقه بود.
منبع خبر : iribnews.ir