رنگ کرونا در پایتخت نارنجی است

رنگ کرونا در پایتخت نارنجی است
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، رنگ کرونا در پایتخت را همچنان نارنجی اعلام کرد.
منبع خبر : mehrnews.com