ما مریخی هستیم؟!

ما مریخی هستیم؟!
ناسا ۱۸ ام ماه فوریه، مریخ نورد "استقامت" را به سوی جو کم قطر مریخ خواهد فرستاد تا دوره‌ی جدیدی در اکتشافات فضایی را آغاز کند.
منبع خبر : iribnews.ir