ما هنوز به قله موج هفتم کرونا نرسیده ایم

ما هنوز به قله موج هفتم کرونا نرسیده ایم
محمد­مهدی گویا همچنان برای کاهش آمار کرونا بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی و تسریع در تزریق واکسن کرونا تاکید کرد.
منبع خبر : iribnews.ir