محدودیت‌های کرونای بسیار سخت گیرانه در چین

محدودیت‌های کرونای بسیار سخت گیرانه در چین
در پکن پایتخت چین محدودیت‌های کرونای بسیار سخت گیرانه‌ای در دستور کار مسئولان قرار گرفته است.
منبع خبر : iribnews.ir