محرومیت آل کثیر تعلیق میشود؟

محرومیت آل کثیر تعلیق میشود؟
احتمال دارد ۲ ماه از محرومیت مهاجم پرسپولیس تعلیق شود.
منبع خبر : iribnews.ir