مرد میدان در یک نگاه

مرد میدان در یک نگاه
شهید سلیمانی ساعت ۱:۲۰ دقیقه بامداد جمعه ۱۳ دی ۹۸ در ۶۳ سالگی، حین ماموریت، به دست ارتش تروریستی آمریکا و با دستور ترامپ به شهادت رسید.
منبع خبر : iribnews.ir