نفس راحت بیمارستان‌های اهواز

نفس راحت بیمارستان‌های اهواز
باید حواسمان را جمع کنیم که مبادا با رعایت نکردن مواردبهداشتی به وضعیت قرمز برگردیم.
منبع خبر : iribnews.ir