وضعیت زنان رنگین پوست در آمریکا بدتر است

وضعیت زنان رنگین پوست در آمریکا بدتر است
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت وضع زنان رنگین پوست از نظر اشتغال به مراتب بدتر از زنان سفید پوست است.
منبع خبر : iribnews.ir