١۴۵ هزار یتیم تحت پوشش امدادی هستند

١۴۵ هزار یتیم تحت پوشش امدادی هستند
معاون حمایت و سلامت کمیته امداد درباره خدمات ارائه شده به نیازمندان توضیحاتی داد.
منبع خبر : yjc.ir