پیچ خوردن پای بایدن هنگام ورود به هواپیما

پیچ خوردن پای بایدن هنگام ورود به هواپیما
فیلم پیچ خوردن پای بایدن هنگام ورود به هواپیما، در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است.
منبع خبر : iribnews.ir