کارآفرینی برای ۴۰۰ بانوی سرپرست خانوار توسط راهبر شغلی کمیته امداد

کارآفرینی برای ۴۰۰ بانوی سرپرست خانوار توسط راهبر شغلی کمیته امداد
کارآفرین خوش‌فکر کمیته امداد با راه‌اندازی و توسعه کارگاه ساخت گل چینی، برای ۴۰۰ نفر از بانوان نیازمند شغل و درآمد ایجاد کرد.
منبع خبر : iribnews.ir