محدودیت های ترافیکی راهپیمایی روز جهانی قدس در اهواز

محدودیت های ترافیکی راهپیمایی روز جهانی قدس در اهواز
محدودیت های ترافیکی مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در اهواز اعلام شد .
منبع خبر : iribnews.ir