علیرضا زاکانی چه تخصصی برای مدیریت شهری دارد؟

علیرضا زاکانی چه تخصصی برای مدیریت شهری دارد؟
نایب رئیس شورای ششم شهر تهران گفت:زاکانی بر مشکلات و مسائل شهر تهران اشراف و توانایی دارد.
منبع خبر : yjc.news