افزایش روند تولید کالا در واحد‌های صنعتی کشور

افزایش روند تولید کالا در واحد‌های صنعتی کشور
­وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: روند تولید کالا در واحد‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی کشور در سال جاری چشمگیر و افزایشی است.
منبع خبر : iribnews.ir