جزئیات جدید از مأموریت ناوگروه ۷۵ از زبان امیر ایرانی

جزئیات جدید از مأموریت ناوگروه ۷۵ از زبان امیر ایرانی
فرمانده نیروی دریایی ارتش در توضیحاتی جزئیات جدیدی را از مأموریت ناوگروه ۷۵ ارائه کرد.
منبع خبر : yjc.news