سامانه‌ای دانش بنیان برای کاهش تلفات جاده‌ای در کشور

سامانه‌ای دانش بنیان برای کاهش تلفات جاده‌ای در کشور
طراحی بومی سامانه تماس اضطراری خودرو‌ها برای کاهش میزان تلفات جاده‌ای و ارتقای ایمنی خودرو‌ها یکی از اولویت‌هایی است که در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در حال پیگیری است.
منبع خبر : iribnews.ir