بازتاب یک سنگ

بازتاب یک سنگ
این سفیر رژیم صهیونیستی است در جلسه شورای امنیت سازمان ملل. یک پاره سنگ بالای دست می برد و می گوید با سنگ به شهروندان اسرائیلی حمله می شود و صدای جهان هم در نمی آید.
منبع خبر : iribnews.ir