وضعیت نامناسب انبار‌های اموال تملیکی در کهگیلویه و بویراحمد

وضعیت نامناسب انبار‌های اموال تملیکی در کهگیلویه و بویراحمد
وضعیت نگهداری انبار‌های اموال تملیکی در کهگیلویه و بویراحمد مناسب نیست.
منبع خبر : iribnews.ir