سخنان مداخله جویانه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره خوزستان

سخنان مداخله جویانه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره خوزستان
میشل باشله در سخنانی مداخله چویانه مدعی شد که ایران بجای سرکوب معترضان باید مشکل منابع آبی را بر طرف کند.
منبع خبر : yjc.news