مواضع طالبان در شبرغان افغانستان بمباران شد

مواضع طالبان در شبرغان افغانستان بمباران شد
پس از اینکه طالبان مرکز ولایت جوزجان در افغانستان را به تصرف خود درآورد، مواضع این گروه در شبرغان توسط یک فروند جنگنده بی- ۵۲ بمباران شد.
منبع خبر : mehrnews.com