ادامه تخریب خانه باغ‌ها در تهران

ادامه تخریب خانه باغ‌ها در تهران
به دنبال قطع درختان باغی در خیابان شهید عراقی، شهرداری منطقه چهار تهران اعلام کرد: تخریب این باغ چهار هزار متری با مجوز بوده است.
منبع خبر : iribnews.ir