اوقات شرعی چهارم مرداد در سمنان

اوقات شرعی چهارم مرداد در سمنان
امروز دو شنبه، چهارم مرداد، پانزدهم ذی الحجه و بیست و ششم جولای است.
منبع خبر : iribnews.ir