تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز در پایتخت

تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز در پایتخت
۱۷ باب مغازه و ۱۵۰۰ متر دیوار کشی بدون مجوز در منطقه ۱۹ شهرداری تهران تخریب شد.
منبع خبر : iribnews.ir