رکورد بی سابقه روسیه در ثبت مرگ بیش از هزار کرونایی در روز

رکورد بی سابقه روسیه در ثبت مرگ بیش از هزار کرونایی در روز
روسیه امروز با ثبت مرگ بیش از هزار نفر، رکورد مرگ و میر روزانه کرونا را در این کشور شکست.
منبع خبر : yjc.news