تصویب ۱۶ مصوبه در سفر استاندار خراسان جنوبی به بشرویه

تصویب ۱۶ مصوبه در سفر استاندار خراسان جنوبی به بشرویه
سفر استاندار خراسان جنوبی به شهرستان بشرویه ۱۶ مصوبه داشت.
منبع خبر : iribnews.ir