نشست کارشناسی هیأت تطبیق مقررات برگزار شد

نشست کارشناسی هیأت تطبیق مقررات برگزار شد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از برگزاری نشست کارشناسی هیأت تطبیق مقررات جهت بررسی مصوبه هیأت دولت پیرامون افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir