دولت انقلابی جایگاه دومین استان پهناور کشور را ارتقاء دهد

دولت انقلابی جایگاه دومین استان پهناور کشور را ارتقاء دهد
عضو هیات رئیسه شورای عالی استان ها گفت: استفاده از ظرفیت‌های سیستان و بلوچستان می‌تواند این استان را به قطب اقتصادی کشور تبدیل کند.
منبع خبر : yjc.news