مشکل اساسی بودجه ریزی، تعارض قوانین عمومی است

مشکل اساسی بودجه ریزی، تعارض قوانین عمومی است

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: پرونده‌های بودجه‌ای مهمترین و بیشترین پرونده‌های مورد رسیدگی دیوان محاسبات است.

مشکل اساسی بودجه ریزی، تعارض قوانین عمومی استبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس کل دیوان محاسبات کشور، در همایش ملی بهبود بودجه ریزی در ایران، حکمرانی بودجه از تفریغ تا تدوین گفت: پرونده‌های بودجه‌ای مهمترین و بیشترین پرونده‌های مورد رسیدگی دیوان محاسبات است.

بر اساس این گزارش ، بذرپاش؛ رئیس کل دیوان محاسبات کشور در جمع شورای سیاستگذاری «همایش ملی بهبود بودجه ریزی در ایران، حکمرانی بودجه از تفریغ تا تدوین» با رئیس کل دیوان محاسبات کشور ضمن تاکید بر اینکه اداره بهتر کشور مستلزم تطابق و همپوشانی برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت است، گفت: در کشور سه نوع برنامه بلندمدت (چشم انداز)، میان مدت (برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله) و کوتاه مدت (بودجه سالانه) تدوین می‌شود که طبق منطق نظام بودجه ریزی، باید همه این برنامه‌ها هم راستا باشند و حداکثر همپوشانی را داشته باشند.

بذرپاش افزود: اگر مجلس قانونی را وضع می‌کند، دیوان محاسبات کشور در تمام مراحل تدوین تا اجراء و رسیدگی همراه آن است و از سوی دیگر مهمترین و بیشترین پرونده‌های که دیوان محاسبات کشور رسیدگی می‌کند، پرونده‌های مربوط به قانون بودجه است؛ بنابراین کارشناسان دیوان محاسبات کشور توان اظهارنظر درباره تدوین و اجرای قوانین به طور جامع و کامل را دارندوی با اشاره به همزمانی تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه، برگزاری چنین رویدادی را کاملا بهنگام دانست و بیان کرد که یکی از محور‌های این همایش می‌تواند کمک به تدوین کارآمدتر این قوانین راهبردی باشد و دیوان محاسبات کشور نیز برای اولین بار با بررسی و حسابرسی عملکرد برنامه ششم توسعه و ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ شش ماه زودتر از موعد و همچنین ارائه گزارش‌های مستمر بر اجرای بودجه ۱۴۰۱ رسالت خود را در این خصوص به انجام رسانده استرئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: اجتماعی سازی سیاست‌ها و همراه بودن دانشگاه‌ها و جامعه نخبگانی با فرآیند تدوین و تصویب بودجه می‌تواند نقش موثری در اصلاح آن داشته باشد و این همایش مسیر را برای اجتماعی سازی سیاست‌های بودجه‌ای کشور باز می‌کندوی در ادامه افزود: در بخش نظارت نیز توجه داشته باشیم که ارائه زودهنگام تفریغ بودجه و یا نظارت حین اجرای بودجه و سایر اقدامات نهاد‌های نظارتی چه کمکی به اثربخشی بودجه می‌کند و نمایندگان مجلس و سایر ذینفعان چه بهره‌ای از این گزارش‌ها می‌برند.رئیس کل دیوان محاسبات گفت: تعارض قوانین عمومی با قوانین بودجه‌ای یکی دیگر از مشکلات اساسی بودجه ریزی است. تعارض قوانین عادی با برخی احکام بودجه‌ای مجریان را دچار سردرگمی و نظارت بر اجرا را سخت خواهد کرد، این هم سوالی است که خوب است این کنفرانس به آن بپردازد.در ادامه این مراسم، سید مهدی پاک ذات دبیر اجرایی «همایش ملی بهبود بودجه ریزی در ایران» گزارشی از عملکرد این همایش بیان نمود و افزود: ایده اصلی همایش از منویات مقام معظم رهبری بر اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی شکل گرفت و از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با فعالیت مشترک دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری، دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی شروع به فعالیت کرده و از اول آبان ماه ۱۴۰۱ اعلام موجودیت نموده است.وی خاطر نشان کرد: با ارائه زودهنگام تفریغ بودجه کشور امکان بهره مندی از آن برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی فراهم شده است.همچنین، پورعزت؛ دبیر علمی همایش و رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران گفت: سخت گیری‌ها و نظارت‌ها آینده بودجه‌ای کشور را بهتر می‌کند و اگر فعالیت‌ها با هوشمندی همراه باشد می‌تواند منجر به اصلاح شود. می‌توان گفت که تاکنون این هوشمندی وجود داشته، اما با بدنه هماهنگ نبوده است. خوشبختانه اقدامات هوشمندانه دیوان محاسبات کشور در حال حاضر با بدنه کشور هماهنگ است و می‌تواند به اصلاح ساختار‌ها منجر شود.تعارض قوانین عمومی و بودجه ای از مشکلات اساسی بودجه ریزی است

تعارض قوانین عمومی و بودجه ای از مشکلات اساسی بودجه ریزی است

بذرپاش: تعارض قوانین عمومی با بودجهای از مشکلات اساسی بودجهریزی ...

بذرپاش: تعارض قوانین عمومی با بودجهای از مشکلات اساسی بودجهریزی ...
تعارض قوانین عمومی و بودجه ای از مشکلات اساسی بودجه ریزی است

مشکل اساسی بودجه ریزی، تعارض قوانین عمومی است | پرونده های

مشکل اساسی بودجه ریزی، تعارض قوانین عمومی است | پرونده های
www.mojnews.com › اقتصادی › اقتصاد خرد و کلان

باید فکری اساسی برای برخی عدم تطابقهای جدی بین برنامههای بلندمدت

باید فکری اساسی برای برخی عدم تطابقهای جدی بین برنامههای بلندمدت
رئیس کل دیوان محاسبات گفت: تعارض قوانین عادی با برخی احکام بودجه ای مجریان را دچار سردرگمی و نظارت بر اجرا را سخت خواهد کرد، این هم سوالی ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - مرکز پژوهشها -

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - مرکز پژوهشها -
بذرپاش: تعارض قوانین عمومی با بودجهای از مشکلات اساسی بودجهریزی ...

[PDF] new final page 96.01.10.indd - مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی

[PDF] new final page 96.01.10.indd - مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
www.irna.ir › news › بذرپاش-تعارض-قوانین-عمومی-...

پیشنهاد بذرپاش برای اثربخشی بودجه - فردا نیوز

پیشنهاد بذرپاش برای اثربخشی بودجه - فردا نیوز
تهران- ایرنا- رئیس کل دیوان محاسبات گفت: تعارض قوانین عادی با برخی احکام بودجه ای مجریان را دچار سردرگمی و نظارت بر اجرا را سخت خواهد کرد.

[PDF] قانون اساسی ایران؛ توسعه ۀ جایگاه قوانین برنام هی قضائ ف قو ی وظا ی در ر

[PDF] قانون اساسی ایران؛ توسعه ۀ جایگاه قوانین برنام هی قضائ ف قو ی وظا ی در ر
مشکل اساسی بودجه ریزی، تعارض قوانین عمومی است | پرونده های

SWOT نظام بودجهريزي در ايران و نقطه شروع اصلاح نظام بودجه ريزي در ...

SWOT نظام بودجهريزي در ايران و نقطه شروع اصلاح نظام بودجه ريزي در ...
www.ghatreh.com › news › مشکل-اساسی-بودجه-ریزی...
منبع خبر : iribnews.ir