بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی در ۲۰۲۲ را کاهش داد

بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی در ۲۰۲۲ را کاهش داد
بانک جهانی پیش‌بینی خود را درباره رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۲ به دلیل جنگ اوکراین به شدت کاهش داد.
منبع خبر : iribnews.ir