آغاز احداث فاز دوم احداث بیمارستان ملکشاهی

آغاز احداث فاز دوم احداث بیمارستان ملکشاهی


فاز دوم احداث بیمارستان ملکشاهی بزودی آغاز می شود - ایرنا

فاز دوم احداث بیمارستان ملکشاهی بزودی آغاز می شود - ایرنا

بنیاد مستضعفان ۴۵۰ میلیارد ریال برای احداث بیمارستان ملکشاهی ...

بنیاد مستضعفان ۴۵۰ میلیارد ریال برای احداث بیمارستان ملکشاهی ...
فاز دوم احداث بیمارستان ملکشاهی بزودی آغاز می شود - ایرنا

آخرین اخبار
منبع خبر : iribnews.ir