بدون تعارف با پزشکی که در جراحی و انسانیت رکورد دار است

بدون تعارف با پزشکی که در جراحی و انسانیت رکورد دار است
بدون تعارف این هفته میزبان جراحی ۴۸ ساله از تبریز است که تا امروز هزاران عمل چشم را برای نیازمندان رایگان انجام داده.
منبع خبر : iribnews.ir