شرط رشد اقتصادی ۸ درصدی افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری است

شرط رشد اقتصادی ۸ درصدی افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری است
رئیس جمهور استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات اداری را شرط ارتقای کارآمدی دانست و گفت: شرط تحقق دست یابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی سال ۱۴۰۱ افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری است.
منبع خبر : iribnews.ir