طرح‌های حمایتی مسکن بر اساس قانون جوانی جمعیت (پیک بامدادی ۱۴۰۱/۰۸/۲۱)

طرح‌های حمایتی مسکن بر اساس قانون جوانی جمعیت (پیک بامدادی ۱۴۰۱/۰۸/۲۱)

نام نویسی متقاضیان دریافت زمین یا مسکن بر اساس قانون جوانی جمعیت در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن ادامه دارد. تا کنون حدود ۶۱ هزار متقاضی در این سامانه ثبت نام کردند و قرار است یک واحد مسکونی یا ۲۰۰ متر زمین رایگان به آنان تعلق گیرد ...

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۱- ۱۰:۲۵وام مسکن طرح جوانی جمعیت سال 1401 (شرایط و ثبت نام تسهیلات قانون ...

وام مسکن طرح جوانی جمعیت سال 1401 (شرایط و ثبت نام تسهیلات قانون ...

زمان ثبت نام جدید مسکن ملی و لیست شهرها اعلام شد

زمان ثبت نام جدید مسکن ملی و لیست شهرها اعلام شد
طرح های حمایتی مسکن بر اساس قانون جوانی جمعیت (پیک بامدادی ۱۴۰۱/۰۸/۲۱)

وزارت راه و شهرسازی پیش نویس آیین نامه اجرایی
منبع خبر : iribnews.ir