کشف و انهدام ۲۱۶۸ بطری مشروبات الکلی توسط یگان پنجم نیروی دریایی سپاه

کشف و انهدام ۲۱۶۸ بطری مشروبات الکلی توسط یگان پنجم نیروی دریایی سپاه
کشف و انهدام ۲۱۶۸ بطری مشروبات الکلی توسط رزمندگان یگان شناوری منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه انجام شد.
منبع خبر : iribnews.ir