کمک ۲ هزارو ۲۶۰ میلیارد تومانی خیّران تهرانی به نیازمندان ازطریق کمیته امداد

کمک ۲ هزارو ۲۶۰ میلیارد تومانی خیّران تهرانی به نیازمندان ازطریق کمیته امداد
مدیرکل کمیته امداد استان تهران گفت: مردم تهران سال گذشته، دو هزارو ۲۶۰ میلیارد تومان ازطریق کمیته امداد به نیازمندان کمک کردند.
منبع خبر : iribnews.ir