گل اول انگلیس به ایتالیا مورخ ۲۰ تیر ۱۴۰۰ + فیلم

گل اول انگلیس به ایتالیا مورخ ۲۰ تیر ۱۴۰۰ + فیلم
گل اول انگلیس به ایتالیا توسط لوک شاو، در دقیقه ۲ به ثمر رسید.
منبع خبر : yjc.news